LOJA povrchvá těžba štěrku

Doprava a zpracování štěrku v místě těžby

 • Celkový pohled na lom Loja
 • Celkový model AdvanceSteel
 • Detail uložení V stojky
 • Pohled ze sila
 • Montáž
 • Montáž
 • Montáž
 • Montáž
 • Montáž
Klient: Bernegger, Steinbruch Rakousko
Rok realizace: 2013
Celková hmotnost: 220t

Zpracovávané části projektu:

 • statické posouzení
 • prováděcí projekt
 • dílenská dokumentace

Zajímavosti:

 • délky mostů 175 a 55m
 • V stojka podepírající jeden díl mostu o rozponu 35m       
 • výsypková věž výšky 20m
Ocelové konstrukce - průmysl Zobrazit web