Služby

Naše specializace jsou ocelové a dřevěné konstrukce, pro které dodáváme projektová řešení. Velký důraz klademe na komplexnost projektu, o který se v ideálním případě staráme od studie až po výrobní dokumentaci.

Statika stavebních konstrukcí

Statika konstrukcí je naší vášní. Statické řešení je podle nás základem pro zbytek stavebních prací. Proto na něj klademe důraz. Nezáleží na tom, projektujeme-li část rodinného domu, mnohaset tunovou konstrukci továrny, nebo architektonický skvost. Vždy k projektu přistupujeme se stejnou profesionalitou a důkladností tak, aby konstrukce správně a dlouhodobě plnila svoji funkci. Dobrá konstrukce stojí na dobrém detailu. Naše dlouholeté zkušenosti nám dovolují optimalizovat konstrukce jako celek a nacházet ty nejvhodnější konstrukční detaily. Samozřejmostí je zpracovávání projektů dle nejnovějších evropských norem EUROCODE. Dále se intenzivně zajímáme o požární odolnost ocelových konstrukcí a vyhotovujeme odborné posudky.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je náš PRODUKT, za kterým stojí naše jméno a který naše jméno i prodává. Za vysokým standardem naší práce stojí především dlouhodobá praxe na německém trhu. Zde působíme od roku 1994 a během této doby jsme realizovali množství staveb po celé Evropě, ale i na Blízkém východě. Skutečnost, že na projektech pracujeme jako vzdálený dodavatel, nás donutila k absolutně pedantskému přístupu ke kvalitě a správnosti především dílenské dokumentace. Zkrátka máme jen jednu šanci a na stavbě musí vše sednout. K tomu nám dnes velice pomáhá špičkový 3D software.

 

3D modelování

Díky prostorovým modelům jsme schopni odladit maximum detailů již ve stádiu projektu. Reálný svět je také prostorový. Především u složitých a netradičních tvarů konstrukcí jsou prostorové návaznosti velice důležité. Objemové kolize a návaznosti jednotlivých prvků v konstrukci jsou pomocí 3D modelování lehce kontrolovatelné. Z toho plyne minimum komplikací při výrobě a montáži na staveništi. Třešinkou na dortu jsou potom průniky a rozviny obecných ploch, které by se musely řešit složitou deskriptivou s nejasných výsledkem.
Pro statické řešení používáme software SCIA ENGINEER a pro výkresovou dokumentaci Autodesk AdvanceSteel. Samozřejmostí je dodání podkladů pro CNC laserové vypalovací zařízení, ale také vygenerování NC dat pro obráběcí automaty.